Zou dit een 1 april grap zijn?
Soms zie ik iets en dan denk ik ‘het zou toch geen grap zijn?’ Zo ook dit bordje op de balie
van een klant. Zomaar opeens stond het er. En het was geen 1 april.
Dus was het serieus, er was over nagedacht, er was een aanleiding, er zijn vergaderingen geweest en ik denk zelfs dat de afdeling communicatie meegedacht heeft.


Over het ‘waarom’ van een verandering…

In elk project krijg ik te maken met veranderingen. Grote strategische veranderingen of kleinere beleidsmatige veranderingen. De impact van kleine veranderingen is vreemd genoeg soms groter dan grote. Sterker nog, de grote strategische veranderingen zijn abstract, staan ver af van de dagelijkse praktijk en lijken van weinig invloed op het werk dat we vandaag en morgen moeten doen. De kleinere veranderingen hebben vaak gevolgen op korte termijn en zijn meer zichtbaar en voelbaar.

Zorg voor een haakje
Het belangrijkste is dat een verandering een haakje heeft. Simon Sinek heeft het over de WHY van de organisatie. Ik zoek naar het ‘waarom’ van een verandering. Je gaat niet veranderen voor de lol. Je verandert omdat je meer winst wilt maken, of je verliezen wilt beperken. Of je wilt zorgen voor een mooiere wereld, zoals bij deze koekjesfabriek.

Soms lijkt een verandering uit de lucht te vallen. Zo ook hier ben ik bang. De afdeling facility management komt met nieuwe regels. En opeens stond dit bordje er. Nog nooit had ik er iemand gezien met een fles drank of een wapen. Ik had er ook nog nooit een hond gezien. Zelfs geen hulphond.
Maar iemand heeft toch de noodzaak gezien om er beleid van te maken en een bordje te produceren. En er zal ook wel een SOP (standard operating procedure) voor gemaakt zijn.
Maar waarom?