Wie met Lysbeth in zee gaat, haalt een echte structuurdenker in huis. Ze doorziet de kluwen en vindt de rode draad. De patronen die ze herkent, werkt ze uit tot mogelijke scenario’s. Zo worden potentiële blokkades al vroeg zichtbaar en ontvouwt zich als vanzelf een routekaart naar een effectieve strategie. Haar oplossingen en ideeën zijn creatief en origineel, en gericht op het optimaliseren van werksituaties – bestaand of nieuw.

Daarbij is ze actiegericht. Ze ziet het nut in van analyseren en discussiëren, maar vindt ook dat je moet doen om te kunnen leren. Alleen actie leidt tot concreet resultaat, dus wacht Lysbeth liever niet tot alle lichten op groen staan.

Als teamspeler heeft Lysbeth oog voor ieders unieke kwaliteiten, drijfveren, leervoorkeuren en stijl van handelen. Ze haalt daardoor het beste uit ieder teamlid naar boven. Dankzij haar empathisch vermogen kan ze zich goed verplaatsen in mensen en situaties – een onmisbare eigenschap bij het creëren van draagvlak voor verandering. Ze verwoordt trefzeker wat ze ziet, met respect voor andermans keuzes.

En Lysbeth is een goede verhalenverteller. Ze legt helder uit, met treffende beelden, waardoor informatie goed landt en makkelijk gedeeld wordt. Mensen luisteren graag naar Lysbeth.

Voor meer informatie:
linkedin_logo-2