Van strategie tot implementatie

Verbetering komt met verandering. Als het besluit tot een reorganisatie of fusie, de implementatie van Lean of een nieuw IT-systeem op strategisch niveau genomen is, volgt de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. En daar gaat het vaak mis. Met als gevolg dat de implementatie van de strategische verandering mislukt.

De Adviespraktijk adviseert over de beste implementatiestrategie, kiest een passende communicatieaanpak en vertaalt taaie plannen in overzichtelijke stappen. In een passend tempo en in dialoog met de betrokkenen, gebruikmakend van de bestaande communicatie-infrastructuur. Samen met de medewerkers bouwt De Adviespraktijk het ‘veranderverhaal’. Daarin komen de noodzaak tot verandering, de koers van de organisatie en de operationele vertaling aan bod. Medewerkers krijgen zo veel mogelijk de ruimte vanuit hun eigen invalshoek mee te denken.

Communicatief veranderen, daar staat De Adviespraktijk voor.